Radboud Introductie 2021


Evenementgegevens


Nederlands:
De introductie geldt als kennismakingsweek voor al onze nieuwe studenten. Niet verplicht, wél onmisbaar. In een groepje van ongeveer 15 medestudenten ontdek je Nijmegen, de universiteit en haar campus en het studentenleven. Het programma van de introductie zal online en fysiek plaatsvinden.

English:
The orientation will be a week to get familiar with everything, for all our new Bachelor students, exchange students and international (pre) Master students. You are not required to come, but you don’t want to miss it. You and a group of about 15 fellow Bachelor students will discover Nijmegen, the university and its campus, and student life. The program of the orientation will be online and physical.